Programok

Új szolgáltatásunk a meglevő Közösségi térre épül (működési engéllyel rendelkező Játszóház és melegítőkonyha), fejlesztése során segítséget nyújtunk a tarnabodi fiataloknak a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, információs igényeik kielégítésében.  Feladatunk az ifjúság számára ingyenesen hozzáférhető, közérdekű, szabadidős, kulturális és egyéb, a helyi igényekhez igazodó információszolgáltatás, egyéni és közösségi készségfejlesztés, értékteremtő szabadidős komplex programok szervezése.

A programokon keresztül segítjük az egyének és (segítő) intézmények összetalálkozását, valamint a fiatalok autonómiájának kialakulását: azt, hogy képesek legyenek felelősséget vállalni önmagukért.
Konkrét tevékenységek: információszolgáltatás, közvetett információszolgáltatás a honlapon és kiadványokon keresztül, segítségnyújtás krízishelyzetek megoldásában az ifjúság, főként annak veszélyeztetett csoportja számára, folyamatosan kapcsolattartás mentálhigiénés szolgáltatásokkal és ezen szolgáltatások kiajánlása, közösségi tér biztosítása fiatalok és az őket támogató szervezetek számára, szerepvállalás az ifjúsági érdekegyeztetés helyi megvalósításában, ügyintézés segítése (faxolás, fénymásolás, számítógép- és internet-használat), általános iskolás gyermekek étkeztetésének biztosítása.

A projekt végére terveink szerint legalább 90 fő rendszeresen igénybe veszi a Mip Tanti Játszóház és Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásait, létrejönnek a településen fiatal közösségek, ahol a kialakuló kapcsolati háló elsődleges szereppel bír a társadalomból való kirekesztettség elkerüklésének. Fontosnak tartjuk a a településen nem elérhető, vagy nem jelen lévő szolgáltatások élénkítését, az egyes közintézmények munkájának összehangolását, összekapcsolását, ezzel nem csak kétoldalú, hanem a településen dolgozó, a települést ellátó közszolgáltatások közötti többoldalú ágazatközi együttműködések kialakítását.

Egyéni és közösségi komprtenciákat fejlesztő programok
A készségfeljesztő (Kézműves / kreatív, Sport programok) események lehetőséget adnak arra, hogy kifejezhessék magukat, megélhessék energiáikat, a közös alkotás, közös mozgás örömét. Szeretnénk a település lehetőségeit tágítva új eszközökkel, sportágakkal megismertetni a fiatalokat.
A Retextil műhely programban eszközt és technikát adunk ahhoz, hogy a fiatalok (családok) saját szükségleteik kielégítésére a társadalmi összefogás (közösség) eredményeként kéznél lévő fölöslegből (környezetvédelem) előállíthassák a szükséges lakástextíliákat, játékokat.
Tanoda programunkban korrepetálást, és tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk annak érdekében, hogy reáis cél legyen a fiatalok számára az iskola befejezése, a továbbtanulás.
Ismereteket közvetítő porgramjaink révén (Internet, Hétköznapi ismeretek, Mi legyek?, Gyermekpalánta gondozása programok) olyan, a mindennapi életben fontos tudásokat szerezhetnek meg az internethasználattól, a gyermeknevelésen, az önkormányzat működésén át, egy-egy szakma megismerésében, melyekhez eddig nem jutottak hozzá.
Mozgás és táncterápiás programunkban a tartós munkanélküli fiatalok integrációját segtjük csoportglalkozások keretében.

Értékteremtő szabadidős komplex programok

A program nyitásakor és zárásaként közös programot szervezünk valamennyi érdeklődőnek, résztvevőnek és szakembernek, erősítve ezáltal a kösösséget. 2009-ben Karácsonyi rajzversenyre várjuk a gyermekeket, mely előtt megismerhetik a karácsonyi kultúrkörhöz kapcsolódó hagyományokat, a legjobb műveket felhasználjuk az intézmény szóróanyagain. Föld napján szervezünk vetélkedőket, és közös falutakarítást a környezet - és természetvédelem jegyében, majd nyáron - remélhetőelg - hagyományteremtő Apa-fiú focimeccset szervezünk a helyi fiatalaok és családjuk részére. A felkészülés része az edzéseken túl, a falu szélén álló leromlott állapotú labdarúgó pálya közös rendbetétele. Programjainjk a tudás fejlesztésén túl a közösség erejét kívánják megéreztetni a résztvevőkkel, hogy ezen élménnyel a jövőben maguk is képesek legyenek közösen cselekedni.

Kezdeti felkészülés és folyamatos módszertani támogatás
Célunk az, hogy a működés tartalmi követelményei megfeleljenek a hazai és nemzetközi ifjúságsegítő munka standardjainak ezért együttműködünk a HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával, valamint programban gyakorlott ifjúságsegítő munkatárs módszertani segítségét vesszük igénybe, aki felel munkatársaink és önkénteseink felkészítéséért, valamint részt vesz a módszertanok kidolgozásában, tanácsot ad a mindennapokban.