Heves megyei szociális szakemberek képzése

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt neve
''Az esélyegyenlőség kettős arca'' - avagy innovatív hálózatépítés a munkaerő-piaci (re)integráció megteremtéséért
 
Megvalósítás időszaka

2007. szeptember 1.- 2008. április 30.

Projekt leírás
„Az esélyegyenlőség kettős arca – avagy innovatív hálózatépítés a munkaerő-piaci (re)integráció megteremtéséért" c. projekt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Tutor Alapítvány, mint pályázó konzorciális partnerségben Heves megye  6 kistérségében a szociális területen dolgozó szakemberek számára biztosított – 7 hónapig tartó, tervezetten 180, de a megvalósítás során 208 órásra bővült – komplex humán-erőforrás fejlesztést a hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási esélyeinek, társadalmi és munkaerő-piaci esélyeinek javítása céljából.
 
A projekt megvalósítása
A képzésbe bevontak az Egri, Gyöngyösi, Hevesi, Bélapátfalvai, Pétervásárai, Füzesabonyi kistérségekben működő önkormányzatoknál, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál, civil szervezeteknél kliensekkel/ügyfelekkel rendszeresen együtt dolgozó szakemberek voltak, akik a képzés 3 modulján részt vettek és munkaerő-piaci ismereteik elméleti és gyakorlati bővítésével, szakmai készségfejlesztésük – tréningeken történő – növelésével és együttműködési hálózataik kialakításával/bővítésével járulnak hozzá a térség hátrányos helyzetű munkavállalási korú lakosainak munkaerő-piaci (re)integrációjához. A képzésen a tervezett 35 helyett 37 fő vett részt, akik közül végül 31 kapta meg a képzés sikeres
elvégzését igazoló oklevelet.
A projektmegvalósítás a tervezett ütemezés és mérföldkövek szerint zajlott, a képzések 2007. október 10.-től 2008. április 30.-ig közötti időszakban futottak le az egri és a tarnabodi helyszíneken. A projekt a kitűzött közvetlen és közvetett célok tekintetében egyaránt sikeresnek mondható, eljesítette a megfogalmazott célkitűzéseket és elvárásokat.
 
Kedvezményezett
Tutor Alapítvány
1033 Budapest, Búza utca 12.
 
Projektvezető
Sipos Roland
 
Konzorciumi partner

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
 
Közreműködő szervezet
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
 
Támogatási konstrukció neve
"A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével"
 
Projekt száma
HEFOP-2.2.1-06/1.-2006-12-0043/4.0