Tartozunk ennyivel!


 

 

 

 

Projekt neve 

Tartozunk ennyivel!

 

Megvalósítás időszaka
201
 1.03.01.-2012.11.30.

Projekt leírás

A Tartozunk ennyivel! program a Hevesi kistérség 17 településén valósít meg adósságkezelő, adósság megelőző programot, ami lehetővé teszi a kríziskezelést és a prevenciót, módot ad a közösség erejének növelésére, a társadalom szövetének erősítésére, szektorközi együttműködést valósít meg, közvetít a különböző szereplők közt és a személyes felelősség hangsúlyozásával terel minden résztvevőt a tudatosan meghozott optimális döntések felé, úgy, hogy közös munkánk modellként szolgálhasson más kistérségek, települések szolgáltatási palettájának tervezésében.

Az adósságrendezési /kezelési munka során szakmai stábunk a kistérség 5 településén érhető el heti rendszerességgel fix időpontokban, további időszakokban végzi a mentorálási feladatokat, tart kapcsolatot az önkéntesekkel, a másodlagos célcsoport képviselőivel és végzi a módszertant megalapozó dokumentációs és elemzési munkákat.
Munkatársaink kiemelt feladata kapcsolattartás, az ügyféllel és családjával együttműködve olyan egyénre szabott stratégiák kidolgozása, melyek alkalmasak lehetnek az adósság csökkentésére vagy rendezésére. Feladata továbbá olyan társadalmi integrációt elősegítő támogatások biztosítása, melyek lehetővé teszik a szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítését, a szociális munkaformák bevonását széles körben (egyéni, csoport, közösségi). Ugyanúgy feladatuk a munkára kész állapot elősegítése, a személy alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása, a munkavállalás és munkába állás költségeinek fedezését segítő célzott megoldások megtalálása, a más – uniós és hazai forrásból finanszírozott – munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő programokba való bekapcsolódás segítése.

Az ügyfelek egy részénél a folyamatkövetés, kísérés munkáját önkéntes mentoraink végzik majd, akik a család ismerősévé válva részt vehetnek azok mindennapi életében, tapasztalhatják meg annak működését, jelezhetnek vissza érdemben, ezzel elősegítve a tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását. A bajba kerülő háztartások meggyengült kapcsolati hálójának erősítése és a kistérség társadalmi szolidaritásának megerősítése érdekében.

Egy brüsszeli szervezet komplett képzési programot dolgozott ki az adósságkezelés témakörében folytatott egyéni és csoportmunkára, azt tanulatlan, alulképzett, kis jövedelmű, tájékozatlan, nehezen élő, családok számára. Mivel a kistérségben élők széles körénél (aluliskolázott mélyszegénységben élők, jobb helyzetű, fogyasztásorientált szegények) alkalmazható ezen modell átdolgozott verziója, ezért fordítás után módszertani adaptációs munkánk alapjaként fog szolgálni. A kidolgozott verziót felhasználjunk az ügyfelek segítése során és módszertani leírás készül a tapasztalatok, eszköztár megosztása.

Az adósságkezelési munka önmagában a hitelek átütemezésével vagy a munkába állással nem zárható le, maradandó eredmény csupán a család korábbi viselkedésmintáinak átrendeződésével jöhet létre. Új módszertanunk kidolgozásakor egy több generációt megszólító táblás játékot fejlesztünk ki, mely olyan élet- és döntéshelyzeteket jelenít meg, „játszat”, melyekkel az adóssággal küzdő család maga is szembesülhet A játék dramatizált formában segít olyan helyzeteket, modelleket „átélni”, amelyek a hátrányos helyzetű családok életéből hiányzik, vagy ellenkezőleg, tényleges életbeli konfliktusokat segít analizálni, feldolgozni, a rossz megoldási mechanizmusokat átkódolni, ezáltal segíti a tapasztalatszerzést. A játék az egyéni fejlesztésen túl erősítheti a családi kohéziót, az együttműködést, amely visszahat a gyermek fejlődésére is, valamint a családi problémamegoldó stratégiák is pozitívan, konstruktívan változhatnak.


Kedvezményezett

Tutor Alapítvány
1088 Budapest, Baross u. 36.

 

Projektvezető

Fazekas Mara

 

Közreműködő szervezet

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

 

Támogatási konstrukció neve

TÁMOP-5.3.5-09/1 Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében


Projekt száma

TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0007

 

További információ

A projekt Facebook oldala