Tevékenységek

Tarnabodi szociális, közösségfejlesztő falurehabilitációs program


Gyermekek fejlesztő foglalkozásai
Délelőtt 9 és 12, majd az iskolai étkeztetés lebonyolítását követően délután 14 és 16 óra között zajlanak a fejlesztő foglalkozások a Mip Tanti Játszóházban, melyet a Tutor Alapítvány  két gyermekfelügyelői végzettségű főállású munkavállalója vezet.
A gyerekek játékokon keresztül tanulnak magukról, a világról, egymásról, a közösségi elvárásokról. A foglalkozások során törekszünk a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására, egyes rejtett készségek felkutatására és fejlesztésére (rajz, kézügyesség, ének, stb.), társas- és közösségi játékokkal javítani kívánjuk együttműködési készségüket.
A foglalkozások menetrendjét hónapról hónapra állítjuk össze, nagy hangsúlyt fektetünk az egyes ünnepekre, nevezetes napokra (pl. Gyermekjogok Napja). A programok között az ünnepekre történő felkészülés és a társasjátékos napok mellett szerepeltetünk egyszerű előadásokat, hirdetünk versenyeket (rajz, ének, vers kategóriákban), lehetőség szerint külső programokat bonyolítunk (sorverseny, foci).
Munkamódszerünk elsősorban és túlnyomó részben csoportos foglalkozásokra épül, az egyéni foglalkozás módszere valamilyen konfliktus-helyzet esetén vagy hiányzó egyéni képesség, tudás pótlása esetén kerül alkalmazásra. Bárkit fogadunk, a programokat folyamatosan hirdetjük a Játszóház külső faliújságján, illetve az általános iskolában.
A fejlesztő foglalkozáson résztvevő gyerekek számára rendszeresen szervezünk kirándulásokat, amelyek alkalmat teremtenek a falun kívüli környezet megismerésére. A kirándulás résztvevői a játszóházi programok résztvevői közül kerülnek ki olyan igazságos rendszerben, hogy a gyermekek azonos sorrendben, egyforma gyakorisággal vehessenek részt ezeken a programokon.


A kamaszok tánc- és mozgásterápiás csoportja
Hetente egy alkalommal zajlik csoportmunka azokkal a kamaszokkal, akik pályakezdő munkanélküliként képtelenek belépni a munkaerőpiacra. A célcsoport körében meghirdetett csoportfoglalkozásokra a jelentkezők közül a hátrányosabb helyzetű, de a csoportmunkára leginkább fogékony fiatalok kerülnek be a csoportba. A programot képzett művészetterapeuta vezeti, aki jelentős eredményeket mutat fel utógondozottakkal folytatott közös munkájában.
A foglalkozásokba szeretnénk 13-15 olyan fiatalt bevonni, akik kikerültek már az iskolai keretek közül, megszűnt utolsó intézményes kapcsolatuk, azonban még nem találtak munkahelyet, nincs közvetlen családjukon kívül kapcsolatrendszerük. A munka világában való életkezdésükhöz és az önálló élet megteremtésének első lépéseiben kívánunk számukra segítséget és támaszt biztosítani (itt lehet szerepe a csoportvezető utógondozottas tapasztalatának).

 

Az általános iskola befejezésének megszervezése
A helyi munkaügyi központtal és a települési általános iskolával együttműködésben szerettünk volna a nyolc általános befejezésére tanfolyamot szervezni (civil szervezetként arra vállalkoztunk, hogy az állam által finanszírozott, de a településen jelenleg el nem érhető szolgáltatásokat harcoljuk ki, szervezzük össze az egyes közintézmények által nyújtható szolgáltatásokat).
A településen 320 olyan nagykorú személy él, aki nem fejezte be a 8 általános iskolai osztályt, de sajnos a Munkaügyi Központnál erre a célra felhasználhat forrás idén nem állt rendelkezésre, így az általános iskola befejezését lehetővé tevő tanfolyam megszervezésére nem kerülhetett sor. Bízunk benne, hogy a Tarnabodot is érintő, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségeknek meghírdetett fejlesztési források a jövőben lehetőséget biztosítanak a most elmaradt tanfolyam elindítására.


Munkahelyek felkutatása megváltozott munkaképességűek számára
2008. őszétől 10-15 megváltozott munkaképességű ember munkába állását szervezehettük meg Egerben, a jelentős számban megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató Agria Humán Kft. segítségével.
A megszerzett tapasztalatok alapján a tarnabodi megváltozott munkaképességű emberek érdekében  a jövőben is közvetíteni szeretnénk a vállalkozások és a munkaügyi központ között, összeállítani olyan "foglalkoztatási csomagokat", amely lehetőséget adnak arra, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását elősegítő állami támogatások révén Tarnabodról is utazhassanak munkába megváltozott munkaképességű emberek.


Háztáji program
A program keretében tavasszal  szerveztünk képzést a településen az idény terményeinek gondozásáról, neveléséről, a képzést elvégzettek számára vetőmagot, palántát és szárnyasjószágot biztosítottunk.
A képzés plakátokon, minél szélesebb nyilvánosság mellett került meghirdetésre, a képzésnek helyet az iskola biztosított, fő előadónk Dr. Bálint György lett. A képzés a háztáji gazdálkodás alapismereteinek átadására irányult, a résztvevőkkel külön erre irányuló szerződéskötés nélkül, egyszerű jelenléti ív vezetésével.
Egy jövőbeni szociális szövetkezet megalapozása céljából sertéseket is vásároltunk, hogy azokat a települési és a kisebbségi önkormányzatokkal közösen gondozva-nevelve egy törzsállományt alakíthassunk ki, azonban a siker eléréséig hosszabb, alaposabb előkészítésre, a feladatoko, felelősségek, érdekek pontosabb tisztázására, stabilabb megállapodásra van szükség.


Házfelújítási program
A település lakói számára meghirdetett programba a rossz, leromlott állapotú házakban élő alacsony jövedelmű családok kapcsolódhattak be, akik vállalták azt, hogy eszköz, anyag biztosítása mellett felújítják házukat és segítséget nyújtanak a többi, a programban részt vevő családnak is. Ezen munkálatokat 2008 őszétől 2009 nyár végéig végezhetik, előzetes terveink szerint 18 házban.
A házak, háztartások kiválasztása a településen belüli konfliktusok elkerülése érdekében nagy körültekintést követelt meg, ezért előzetesen egyeztettünk a település vezetőivel , a polgármesterrel és a CKÖ elnökével, illetve természetesen figyelembe vettük a program keretében alkalmazott helybeli munkatársak véleményét, meglátásait.
Az általunk biztosított építőanyaggal elsősorban olyan leromló házak javítását-felújítását szeretnénk elősegíteni, ahol a további romlás már életveszélyes helyzetet idézne elő, vagy ahol hiányoznak alapvető lakhatási feltételek (víz, wc, tisztálkodási lehetőség).


Közös recycling tevékenység - Retextil foglalkozások
A "Retextil" komplex foglalkoztatási, rehabilitációs és képzési rendszer bevezetése érdekében a képző műhely szakembereinek segítségével a falu közönsége számára nyitott képzést szerveztünk, mely során heti rendszerességgel vagy havonta tömbösítve több napon át napi 6 órában biztosítunk lehetőséget a közös munkára, alkotásra. A programot ez év augusztusáig, 8 hónapig vitte a Retextil Alapítvány 2 fő képzővel, mely után a program folytatódhat Játszóházi kollegáink segítségével.
A programot értékelve el kell mondanunk, hogy sajnos a retextil foglalkozás nem töltötte be teljes körűen az indításához fűzött reményeinket, így annak további működtetése, a célcsoport figyelmének, érdeklődésének felketése alaposabb átgondolást, hosszabb távú, kitartó tervezést és megvalósítást követel meg.