EFOP 1.3.9-17 – 2017-00057

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

Projekt elnevezése: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

Projekt gazda: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

Konzorciumi Tag(ok): TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00057

Támogatás összege: 75 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.31.

Projekt célja:
A fejlesztési tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek hosszú távú célja a településen élők aktivitásának beindítása. Mind a MMSZ Tiszabői Általános Iskola, mind a településen működő civil és egyházi szervezetek azon munkálkodnak, hogy a térség szegénysége, elmaradottsága csökkenjen.

A Tutor Alapítvány az Efop-1-3-9-17-2017-00057. számú projekt előkészítésében és magas színvonalú szakmai megvalósításában vett részt.

A Tutor Alapítványnak kiemelkedő szerepe volt a szakmai programok tervezésében és lebonyolításában, a helyi együttműködések támogatásában, ezzel erősítve a településen élők közti kapcsolatot, a településen jelenlévő szervezetek kapcsolatát, hozzájárult továbbá a projekt eredményeinek maximális eléréséhez.
A projekt sikeres megvalósítását követően a zárási és fenntartási időszakban is támogató együttműködéssel tevékenykedik tovább a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal és a településen megvalósuló projektekkel.

Projekt tevékenységeinek hosszú távú eredményei

 • Intézmények közötti aktív együttműködések kialakítása és fennmaradása, hagyományteremtő programok elindítása.
 • Jó gyakorlatok kialakítása a nem-formális pedagógiai gyakorlatok alkalmazása által
 • Önszerveződő csoport, alulról jövő kezdeményezések támogatása
 • Közösségi kertek gondozásán keresztül aktív társadalmi részvétel létrejötte
 • Cigány tánccsoport működésén keresztül nemzeti-kulturális identitás megerősítése
 • Drámapedagógiai foglalkozásokon keresztül személyiségfejlesztő hatások elérése
 • Pedagógusok képzésén keresztül a pedagógus kar kiégésnek megelőzése, új pedagógiai módszertanok megismerése, inspirálódás, problémák közös megoldási módjainak kialakítása és gyakorlatának megvalósítása
 • Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása
 • Helyi gazdasági együttműködések elősegítése a párbeszéd megteremtése által
 • Aktív és cselekvő közösségek működése a fejlesztési programban elindított közösségek, közösségi munkák által.
 • Önkéntesség és az önkénteskedés kultúrájának terjedése.
 • Háztáji gazdálkodás meghonosítása, tudatos és felelős életvitel terjedése.

EFOP 1.3.9-17 – 2017-00057

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

A projekt kezdete: 2017. november 1. Zárása: 2019. október 31. Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány

Megvalósított célok

 • Erősítettük a formális nevelésen kívüli közösségi kezdeményezéseket, melyek a fiatalok kompetenciáit, esélyeit növelik (különböző foglalkozások)
 • Olyan programokat dolgoztunk ki, melyek a fiatalok cselekvő, aktív, hasznos és hasznosítható időtöltését biztosítják (pl. közösségi kert)
 • Olyan programokat szerveztünk, amelyek elősegítik a helyi kulturális közösségi identitás megélését, ezáltal a szociális hátrányok lebontását (cigány tánccsoport)
 • Olyan foglalkozásokat tartottunk, melyek a közös kulturális tevékenységeken keresztül az öngondoskodást segítik elő, támogatják, az életre és a kulturált viselkedésre nevelést célozzák (pl. drámapedagógia)
 • A projektnek köszönhetően fellépésekre, települési önkéntességi programokban való részvételre került sor
 • A foglalkozások identitáserősítő, hagyományőrző, közösségfejlesztő szerepe rendkívül nagy volt, a kamasz korosztály megszólításának eredményes eszközévé vált. A roma kultúra gyökereivel, a lovári nyelv értékeivel való megismerkedés, az autentikus cigánydalok gyakorlása mind az identitástudat erősítését szolgálta.

A projekt eredményei számokban

 • A közösségi kertfoglalkozások 25 fővel indultak, 70 alkalommal zajlottak a projekt során. A tanulók nagy lelkesedéssel vettek részt – a téli előkészületektől kezdve a tavaszi ültetéseken, a nyári és őszi munkálatokon át – minden munkafolyamatban. A foglalkozásokon hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek, melyek elősegítik az önfenntartó életmód kialakítását, a háztáji gazdálkodás megteremtését. Mind ezek mellett a természeti környezet védelmére, az egészséges életmód megismerésére is nagy hangsúlyt fektettek a foglalkozásvezetők. A foglalkozások mellett 4 közösségi kert témahetet is megrendeztek a foglalkozásvezetők az egész iskola bevonásával.
 • A projekt keretében két kert tananyag kidolgozására is sor került, melyekből mind a pedagógusok, mind a szülők, mind a diákok rendkívül hasznos információkat szerezhetnek a kertművelés gyakorlati megvalósításához.
 • A drámapedagógiai foglalkozások 15 fővel indultak, majd 2018 szeptemberében – az általános iskola befejezése miatt – újabb 15 fő lépett be a projektbe. A projekt során 50 foglalkozás megtartására került sor, melyeken a tanulók személyiségfejlesztése, önbizalom-erősítése, komplex személyiségfejlesztés, a helyes értékrend és keresztény világszemlélet kialakítása történt.
  A foglalkozások mellett négy alkalommal témahétre és négy színházi előadás megtekintésére került sor (Budapest – Magyar Színház: Valahol Európában; Budapest – Kolibri Színház: Aranygyapjas kaland; Szegedi Látványszínház: Tüskéshátú jóbarát, Mesekocsi Színház: A dzsungel könyve)
 • A labdarúgó edzéseken 15 fő vett részt, fiúk és lányok egy-egy csoportban, 66 foglalkozást tartottak a projekt során, melynek célja a Bozsik-programból kimaradt gyermekek bevonása, az egészséges életmódra nevelés, a helyi közösség erősítése volt. A rendszeres edzések mellett a tanulók több alkalommal részt vettek a térségi labdarúgó tornákon is.
 • A projekt ideje alatt 2 komplex ifjúsági nap, sportnap keretében mozgásos, játékos vetélkedők, rendezvények, előadások, foglalkozások keretében az egészségtudatos életmód erősítése, a közösségi identitás erősítése megtörtént, a sporttevékenységbe bevontak száma jelentősen nőtt: az egész iskola részt vett ezeken az eseményeken.
 • 24 alkalommal tartottunk jeles napot, melyen az intézmény valamennyi tanulója részt vett. Számos színes program, kiváló előadó tette emlékezetessé ezeket a rendezvényeket.
 • A pedagógusok képzése 2×30 órában megtörtént. Első alkalommal az Informatikai alapképzés – Kompetenciafejlesztés pedagógusoknak – „Digitális eszközök használata, szerepe a pedagógusok módszertani repertoárjának fejlesztésében, tanulásszervezési hatékonyságuk növelésében” elnevezésű akkreditált pedagógus-továbbképzésre került sor. A képzés témája a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, különösen: digitális anyagok használata az oktatásban, digitális eszközök használata (interaktív táblák, laptopok, tabletek, egyéb modern IKT eszközök), digitális anyagok (óravázlatok, digitális tananyagok, egyéb digitális tartalmak) készítésének lehetőségei, e-learning keretrendszerek az oktatásban volt.
 • A második 30 órás képzés a Kedvesház pedagógia megismerésére irányult, a „más”-ság megismerése, roma kultúra, a roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek együttnevelése állt a középpontjában a módszertani tréning jellegű továbbképzésnek.
 • 16 alkalommal tartottunk tapasztalatcserét helyi és térségi társadalmi szereplőkkel. Valamennyi alkalommal a helyi iskolai közösség legégetőbb problémáival foglalkoztunk, kerestünk megoldási lehetőségeket, jó gyakorlatokat, tapasztalatokat.
 • A kompetenciafejlesztő foglalkozásokra alsó és felső tagozaton váltásban napi rendszerességgel került sor, összesen 279 alkalommal. Az alsó tagozaton ugyanaz a 15 fő tanuló járt a foglalkozásokra a projekt teljes időtartama alatt, a felső tagozaton 5 fő cserélődött az általános iskola befejezése miatt. A foglalkozásokon a játszva tanulás módszerét alkalmazva, a gyakorlati elemeket előtérbe helyezve értek el a foglalkozásvezetők jelentős eredményeket. A gyermekek tanulási, koncentrálási képességei növekedtek, eredményeik javultak.
 • A hagyományőrző cigány tánccsoport 72 alkalommal tartott foglalkozást a projektidőszak alatt. 15 fővel indult a csoport, 3 fő cserélődött időközben. A tánccsoport ez idő alatt 17 alkalommal lépett fel iskolai és településen kívüli rendezvényeken. A Kerecsenden 2018-ban megrendezett Podo-Híd Roma – Magyar Diák Kulturális Fesztivál különdíját kapta, majd 2019-ben első helyezést ért el.

EFOP-1.4.2-2016-00028

Integrált térségi gyermekprogramok támogatása

Kedvezményezett neve: Nyírbátor Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Tutor Alapítvány a betegek és szegények megsegítéséért

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.2-2016-00028

A Projekt címe: Adj esélyt a jövődnek!

Támogatás összege: 499.993.871 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt várható befejezési dátuma: 2022.12.29.

Nyírbátor Város Önkormányzata Konzorciumi formában a Tutor Alapítvánnyal közösen nyújtotta be az EFOP-1.4.2-16 számú pályázatát az Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítására, amely 2017. október 1. napjával kezdődött el és 2022. december 30. napjáig tart.

A projekt célja

A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása illetve mérséklése, a gyermekek esélyeinek növelése, iskolaérettségi és továbbtanulási mutatóinak a javulása, az egészségtudatos életmód elterjesztése.

A program hosszútávon lehetőséget biztosít a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, és azok családjaiknak értékeik feltárására,képességeik felismerésére és hasznosítására, az elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozásra, ezzel növelve az esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, hasznos életre.

 • A Biztos Kezdet szemlélet széles körben való elterjesztése koragyerekkori képességgondozást nyújtó programokkal.
 • A fejlődési hátrányok minél korábbi felismerése, kezelése, partneri együttműködés kialakítása szülőkkel, szakemberekkel, civil szervezetekkel.
 • Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek szervezése a gyermek és ifjúsági korosztály részére.
 • Hiányzó speciális szolgáltatások megszervezése a járás területén.
 • A család-és gyermekjóléti központ, valamint a szolgálatok kapacitásainak bővítése.
 • Tanulást segítő, készség-és képességfejlesztő, valamint közösségi, gyermek-és ifjúsági programok megvalósítása, a korai iskolaelhagyók, a fiatalkori terhességek, és a deviáns magatartású gyermekek számának csökkentése.
 • A szülők és gyermekek egészségügyi ismereteinek bővítése, a személyi és környezeti higiénia, az egészséges életmód, a felelős családtervezés, a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás ösztönzése.
 • A szülői kompetenciák fejlesztése.
 • Az iskola és a szülők közötti pozitív kommunikáció kialakítása, a gyermek tanulását első helyre állító szülői szemlélet kialakítása, a helyi szakemberek munkájának segítése.
 • A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és az integrálódás lehetőségének javítása settlement-típusú elemekkel.
 • Az egyes szakterületek: pedagógia, nevelés-oktatás, kulturális, egészségügyi ellátórendszerben dolgozó szakemberek komplex összefogásának, tevékenységük összehangolásának, tapasztalatcserének lehetővé tétele és elősegítése.
 • A területi és szakmai aránytalanságok felszámolása, utazó szakemberek biztosítása.