A gyerekek értelmi és mozgásfejlődése között szoros kapcsolat áll fenn. Ha egy gyermeknek a korosztályához képest nem megfelelő a mozgása, később a tanulás terén is jelentkezhetnek problémái.

A kielégítő mozgásfejlődés elmaradásával olyan területeken mutatkozhatnak megakadások, mint a percepció, figyelem, emlékezés, gondolkodás, vagyis az alapvető kognitív képességek. Ezen kívül kialakulhatnak a motoros egységek zavarai, vagy olyan tanulási problémák, mint a diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, valamint a különféle viselkedési zavarok. Éretlenségre utalhat a beszédkésés, a figyelemzavar, a beilleszkedési problémák, a kényszertartások, az együttmozgások, hiányzik a keresztezettség, nem tudja egymástól függetleníteni a testrészeit, illetve a jobb és a bal oldalt.

A mozgásfejlesztéssel segítjük egyebek mellett a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradások pótlását, megfelelő teret és időt biztosítunk az aktív mozgások gyakorlásához, a közös játékkal és motiválással a gyerekeket pozitív élményhez juttatjuk, megszerettetjük velük a mozgást, korrigáljuk a helytelen mozdulatokat. A mozgás során fejlődik a figyelem, a beszéd. A rendszeres gyakorlással olyan ingereket kapnak a gyermekek, melyek segítenek kiépíteni az esetlegesen hiányzó kapcsolatot az idegsejtek között, a már meglévőket viszont megszilárdítják. Az idegrendszer optimális fejlődésének elősegítésével a további fejlődéshez teremtjük meg a lehetőséget.

Tapasztaljuk, és ha van rá lehetőség a szülők maguk is elmondják, hogy sok gyermeknél kimaradt egy-egy mozgásfázis (pl.: kúszás, mászás), vagy gyakorlásukra valamilyen okból kifolyólag csak rövid idő állt rendelkezésre, így ezeket célszerű bepótolni. Maga a folyamat hosszabb és nehezebb, mintha az az adott fejlődési szakaszban ment volna végbe.

Életünk első 5 évében a legmeghatározóbb környezetünk ingergazdagsága, vagy éppen szegénysége. Az idegrendszer optimális fejlődésének érdekében elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű ingerek jelenléte. Az óvodás időszak az ún. természetes mozgások (kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, hajítás, elkapás, gurítás, egyensúlyozás, stb.) tanulásának és gyakorlásának az időszaka. Mivel erre az alapra épül minden más mozgásforma, ezért kiemelt fontossággal bír.
Összességében elmondható tehát, hogy a központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés együttesen biztosítja az értelem fejlődését. A mozgás fejlesztésével hatni tudunk az idegrendszer fejlődésére, ezáltal az iskolai kudarcok nagy része megelőzhetővé válik, illetve korrigálható.