PSZICHOLÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

A pszichológiai foglalkozások a gyermekek lelki jóllétének elősegítését célozzák. Ebben a folyamatban a gyermek önkifejezését serkentjük, az ő megértésére törekszünk az elfogadás terét nyújtva számára. Önmegismerését erősítjük, önértékelésének reálissá tételére fókuszálunk, és segítjük, hogy korának megfelelően, ráláthasson egy-egy élethelyzetére, érvényesítse öngyógyító mechanizmusait, vagy épp javuljanak alkalmazkodási készségei. Emellett a közvetlen környezetével való együttműködését segítjük, a pedagógusok és a családtagok bevonásával, hisz a gyermek függ a környezetétől.
A foglalkozások főként az iskolákban zajlanak. A szülőkkel való konzultációkra azonban a Jelenlét Pontokon is lehetőség van, és indokolt esetben a gyerekekkel való találkozás is megszervezhető ezen keretek között is.
Mivel a gyerekek „nyelve” a játék, ezért a gyerekekkel való foglalkozások során szabad vagy lazán irányított beszélgetés zajlik, rajzolunk, gyurmázunk, bábozunk, szükség esetén társas játékokat játszunk, kérdőíveket töltünk ki.
A szülőkonzultációk során elsődlegesen a szülő-gyerek viszony jellegzetességeit, a szülő számára gondot jelentő helyzeteket, az eddigi megoldási módokat, a lehetséges és megvalósítható változtatási lehetőségeket igyekszünk a szülővel együtt, közösen felmérni.
Tapasztalataink szerint gyakran mély fájdalmak, szégyen, olykor több generáción átívelő traumák mozgatják a viselkedési és magatartásproblémákat, mint felszínen megjelenő tüneteket.
A szegénység, a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanságból következő biztonságérzet hiánya rontja az indulat- és érzelemszabályozási készségeket. Ezen alapkészségek (érzelem felismerés és tudatosítás, önmegnyugtatás, kudarctűrés) javításával az önértékelés, az önbizalom, és a jövőkép is stabilabbá válik. Nagyon fontos tehát megtalálni azokat a személyes és közösségi pontokat, amelyek a személyiség fejlődésének folyamatában az ÉRTÉKESSÉG, a MEGBECSÜLTSÉG érzését közvetítik a gyerekek számára.