Befogadó falu - befogadó munkahely program

   A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


 

 

 

Projekt neve
Befogadó falu - befogadó munkahely

Megvalósítás időszaka
2006.11.01.- 2008.02.28.

Projekt leírás
Tarnabodon, a Befogadó Falu Modellkísérletbe ágyazva 15 tartósan munkanélküli nő 8 hónapos képzése, majd hat hónapig közülük 6 fő foglalkoztatása a projekt keretében kialakítandó a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló játszóházban.
A közösségi élet fellendítése, illetve a tehetséggondozás, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében - megyei gyámhivatali szakértőkkel konzultálva - a legalkalmasabb szolgáltatási forma, az úgynevezett alternatív napközbeni ellátás megszervezése és megvalósítása mellett döntöttünk. (Gyermekvédelmi törvény 41.§ (4) bekezdése)
Az alternatív napközbeni ellátás megszervezése a településen igazodik a település lakosainak szükségleteihez, közösségi hely lehet kisiskolásoknak és fiataloknak egyaránt.

A projekt megvalósítása
A projektet 2006. november 1-jén kezdtük meg. Mindenek előtt elkészítettük a község szociális diagnózisát, majd ezt követően sor került a képzésre jelentkező asszonyok tanulási motivációs felmérésére, majd a 15 fő kiválasztására.
A képzést 2007 januárjában indítottuk. A képzés összes óraszáma - a pályázat alapján - 245 óra, amit azonban további órákkal és képzési blokkok beiktatásával tudunk gazdagabbá tenni, igazodva a képzésbe vont nők szükségleteihez. A későbbiekben, a foglalkoztatás 6 hónapos ideje alatt a munkavállalók számára mentori szolgáltatást biztosítottunk.
Konzorciumi partnerünk közreműködésével létrejött az alternatív játszóház épületének átalakítása, valamint a szükséges szakhatósági engedélyek megszerzése. Az indulás előtt a helyi óvodával és általános iskolával együttműködve gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek munkavállalóink, mielőtt elkezdtük volna 6 nő foglalkoztatását, a gyermekprogramok biztosítását a Mip Tanti Játszóházban.

Eredmények számokban
Képzési, tanácsadási programba bevont nők száma                                                 15 fő
A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma                          6 fő
Ellátott gyermekek száma                                                                                      82 fő

Kedvezményezett
Tutor Alapítvány
1033 Budapest, Búza utca 12.

Projektvezető
Büki Péter, Marozsán Csilla

Konzorciumi partner
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Közreműködő szervezet

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság
1146 Budapest, Hermina út 17.

Támogatási konstrukció neve

Nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése (2005)

Projekt száma
HEFOP-1.3.1-05/1.-2005-09-0099/2.0