Támogató: Belügyminisztérium
Lebonyolító: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Nyírmihálydi

A projekt összesen 12 fő, 13-14 éves, továbbtanulás előtt álló fiatalok, többségében fiúk részvételével valósult meg.

Hetente 2 alkalommal, kedd és szerdai napokon, iskolai elfoglaltságot követően, 15:00-17:00óra közötti időtartamban került sor a hangszeres órákra a Tutor Alapítvány által működtetett Jelenlét Pontban, csoportos foglalkozás keretén belül.

Fontosnak tartottuk a helyi zenészek bevonását a programba, hiszen mintaként szolgálnak a célcsoport számára, mint zenei szakemberként, mint magánemberként egyaránt, akik követendő példaképek az adott korosztály számára a pozitív jövőkép kialakulása érdekében.

Oktatók bemutatása:

Sebők Dávid: Nyírmihálydi lakos, aki gyermekkora óta játszik gitáron, zongorán, tamburán, bouzoukin, cajonon és egyéb ritmushangszereken. Autentikus folklór zenekarával volt része külföldön és hazai körülmények között gyerekek zenei oktatásában. A programban gitáron és tamburán oktatta a projektbe bevont gyermekeket.

Balogh Róbert: helyi lakos, hangszeres ismerete kiterjed a zongorára, tamburára, gitárra és az autentikus ütős-,ritmushangszerekre. Gyakorlattal rendelkezik roma gyerekek zenei oktatásában, hangszeres- és cigány népdal ismeretátadást végzett hazai és külföldi viszonyok között. A projekt időtartama alatt szintetizátor és cajon oktatást tartott.

Az ő munkájukat egészítette ki, a Jelenlét Pontban dolgozó Nagy Szabina, aki mint szociális segítő kapcsolódott be a hangszeres órákba.

Mivel a két oktatót jól ismerték a településen élő gyermekek, és Nyírmihálydiban hagyománya van az autentikus cigány zenének, így külön hangszeres bemutatóra, toborzóra nem került sor, hiszen a gyerekek önszántukból, szülői beleegyezést követően csatlakoztak a programhoz.

A felkínált hangszerek összessége mind szervesen illeszkedik az autentikus cigány zenéhez, a roma kultúrához, ezáltal erősödött a közösséghez tartozás élménye, elősegítette a gyökerekhez való visszatérést, a gyerekek kedvükre választhatták a számukra megfelelőt. A hangszeres órák jó hangulatban teltek, elősegítette a közösségi zenélés és együttlét élményét.

A projekt időszak végén Nyírkátán mini koncert megszervezésére és lebonyolítására került sor a helyi Jelenlét Pont udvarán, ahol a nyírkátai és nyírmihálydi gyermekek tartottak bemutató előadást az általuk tanult dalokból a szülők és barátok részére.
2021 szeptember 2-án programzáró népszerűsítő koncert került megrendezésre Nyírmihálydiban a Közösségi Házban, ahol az Észak-alföldi régió települései közül Nyírpilisről 3 fő, Piricséről 1 fő, Nagycserkeszről 3 fő, Nyírkátáról 10 gyermek, Toldról 3 fő, Pocsajból 1 fő, Nyírmihálydiból 6 gyermek képviseltette magát. A bemutató koncerten elsősorban gitár, cajon, tambura és egyéb ritmushangszerek szólaltak meg.
A koncert sikerélményt nyújtott a gyermekek számára, növelve ezzel az önbizalmukat, az önmagukba vetett hitüket. Fontos közösségi élményként könyvelhető el a projekt teljes időszaka, amikor megtanulták a gyerekek az egymásra való figyelmet, megtapasztalták a csoporthoz való tartozást. A megvalósított program célja olyan szociális tevékenység volt, ahol a zene, mint eszköz jelenik meg a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése érdekében. Az oktatói és a gyermekek szóbeli beszámolói alapján elmondható, hogy a megvalósított program célja teljesült, a diákok pozitív jövőképpel gazdagodtak.

Nyírpilis

A megvalósult támogatott tevékenység 2021. január hónaptól vette kezdetét.

A hangszeres tanítás kiscsoportos foglalkozások keretében valósultak meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyírpilisi Általános Iskola (a Támogatói Okiratban még, mint Nyírpilis Község Általános Iskola szerepel, azonban a fenntartói jogosultságot 2021. szeptemberétől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gyakorolja) tantermében és fejlesztő foglalkoztatójában. Tanév végeztével, a nyári időszakban a településen működő, Tutor Alapítvány által fenntartott Jelenlét Pont biztosította a konkakt órák helyszínét, itt zajlottak az évzáró koncertre felkészítő próbák.

A projekt összesen 25 fő, fiúk és lányok együttes bevonásával valósult meg.

Hetente 2 alkalommal, hétfőn és csütörtöki napokon 12:00-14:00óra közötti időtartamban került sor a hangszeres órákra.

Jeremiás Ádám hegedű órákat adott, míg Galyas Zoltán, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia Programjában dolgozik és az Észak-alföldi régió koordinátora, önkéntes alapon tartott gitár és cajon leckéket a gyermekek részére. Az ő munkájukat egészítette ki Ősz Zoltán, aki mint szociális segítő kapcsolódott be a programba

Az iskolai tanév végén a gyermekek és pedagógusok részére bemutató előadással készültek a hangszeres diákok, továbbá 2021. szeptember 2-án programzáró népszerűsítő koncert került megrendezésre Nyírmihálydiban a Közösségi Házban, ahol az Észak-alföldi régió települései közül Nyírpilisről 3 fő, Piricséről 1 fő, Nagycserkeszről 3 fő, Nyírkátáról 10 gyermek, Toldról 3 fő, Pocsajból 1 fő, Nyírmihálydiból 6 gyermek képviseltette magát. A bemutató koncerten elsősorban gitár, cajon, tambura és egyéb ritmushangszerek szólaltak meg.

Piricse

A megvalósult támogatott tevékenység 2021. január hónaptól vette kezdetét, mivel a tervezett kezdési időponthoz képest az aktuális járványügyi intézkedések jelentősen befolyásolták a közösségi eseményeket, rendezvényeket és a jelenléti oktatást.

A hangszeres tanítás kiscsoportos foglalkozások keretében valósultak meg a Piricsei Eötvös József Általános Iskola tantermében. Tanév végeztével, a nyári időszakban a településen működő, Tutor Alapítvány által fenntartott Jelenlét Pont biztosította a konkakt órák helyszínét, itt zajlottak az évzáró koncertre felkészítő próbák.

A projekt összesen 25 fő, fiúk és lányok együttes bevonásával valósult meg.

Hangszeres bemutatóra került sor még a tanév kezdetén, ahol a 3-4-5. osztályos diákoknak lehetőségük volt eldönteni, hogy hegedű, gitár vagy cajon órákon szeretnének részt venni a projekt megvalósításának időszaka alatt. A gyerekek és a pedagógusok is örültek a felkínálkozó lehetőségnek, a szülők pedig támogatólag álltak a kezdeményezéshez.

Hetente 2 alkalommal, hétfőn és csütörtöki napokon 14:00-16:00 óra közötti időtartamban került sor a hangszeres órákra.

Jeremiás Ádám hegedű órákat adott, míg Galyas Zoltán pedig önkéntes alapon tartott gitár és cajon leckéket a gyermekek részére. Az ő munkájukat egészítette ki Bohács József, aki mint szociális segítő kapcsolódott be a programba.

Az iskolai tanév végén a gyermekek és pedagógusok részére bemutató előadással készültek a hangszeres diákok, továbbá 2021. szeptember 2-án programzáró népszerűsítő koncert került megrendezésre Nyírmihálydiban a Közösségi Házban.

A koncert sikerélményt nyújtott a diákok számára, növelve ezzel az önbizalmukat, az önmagukba vetett hitüket. Fontos közösségi élményként könyvelhető el a projekt teljes időszaka, amikor megtanulták a gyerekek az egymásra való figyelmet, megtapasztalták a csoporthoz való tartozást. A megvalósított program célja olyan szociális tevékenység volt, ahol a zene, mint eszköz jelenik meg a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése érdekében. Az oktatói és a gyermekek szóbeli beszámolói alapján elmondható, hogy a megvalósított program célja teljesült, a diákok pozitív jövőképpel gazdagodtak.

Tiszabő

A megvalósult támogatott tevékenység 2021. február hónaptól vette kezdetét. A tanítás kiscsoportos foglalkozások keretében valósult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola zenei foglalkoztatójában.

A projekt összesen 10 fő bevonásával valósult meg.

Hangszeres bemutatóra került sor még a tanév kezdetén, ahol a diákoknak lehetőségük volt eldönteni, hogy gitár, cajon vagy kanna hangszeres tanuláson szeretnének részt venni a projekt megvalósításának időszaka alatt. A gyerekek és a pedagógusok is örültek a felkínálkozó lehetőségnek, a szülők pedig támogatólag álltak a kezdeményezéshez.

Hetente 2 alkalommal, hétfőn és csütörtöki napokon 14:00-16:00 óra közötti időtartamban került sor a hangszeres órákra.

Mága István gitár órákat adott Nagy Barnabással, aki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia Programjában dolgozik és önkéntes alapon tartott gitár és cajon leckéket a gyermekek részére. Az ő munkájukat egészítette ki Tasi Krisztina, aki mint szociális segítő (szociálpedagógus, pszichológus) kapcsolódott be a programba.

Az iskolai tanév végén bemutató koncerten (2021.május 30.) elsősorban gitár, cajon és kanna hangszereket szólaltattak meg. Majd a zárókoncertre Tiszaburán került sor, ahol nagy sikert aratott az együttes.

A tanév és a program megvalósulásának idején iskolai lemorzsolódás nem történt a bevont gyermekek esetében, iskolai eredményük kismértében javulást mutatott az oktatói vélemények alapján. Iskolai magatartásuk kis mértékben javulást mutatott, a programsorozat elősegítette a csoporthoz való tartozás élményét a közösségi élményeken keresztül.

Tiszabura

A megvalósult támogatott tevékenység 2020.októberben vette kezdetét.

A hangszeres tanítás kiscsoportos foglalkozások keretében valósultak meg Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburai Általános Iskola által biztosított fejlesztő tanteremben és tanoda helyiségében. A megvásárolt hangszerek tárolására az iskola egyik szertára  biztosított helyet.

A projekt összesen 10 fő, fiúk és lányok együttes bevonásával valósult meg.

Hangszeres bemutatóra került sor még a tanév kezdetén, ahol az iskola diákjainak lehetőségük volt eldönteni, hogy milyen hangszeres oktatásban szeretnének részt venni a projekt megvalósításának időszaka alatt. A gyerekek és a pedagógusok is örültek a felkínálkozó lehetőségnek, a szülők pedig támogatólag álltak a kezdeményezéshez.

A hangszeres oktatás hegedűn és csellón kezdődött a településen Báder Aladár vezetésével, majd január hónaptól Tolnai Imre váltotta fel az Ő személyét. Tolnai Imre  hegedűn, nagybőgőn oktatta a programba bevont gyermekeket. Az ő munkájukat segítette egy, a településen élő diák, aki önkéntes alapon járult hozzá a zenei oktatáshoz gitáron és szintetizátoron.

A tanév végén bemutató mini koncert zajlott az iskolában a tanulók és pedagógusok számára, majd az évzáró műsor színvonalát is emelték az összeállított produkcióval.

  1. június 30-án záró koncert zajlott a tiszaburai Művelődési Házban, ahol együttesen zenéltek a tiszaburai, tiszabői, tarnazsadányi, kömlői és erki gyerekek, ki ki az általa tanult hangszeren mutatta be tudását. A koncerten együttesen szólalt meg hegedő, cselló, nagybőgő, cimbalom, zongora és gitár.

A gyermekek hangszeres játékába bekapcsolódtak a településeken dolgozó, a program megvalósulását segítő zenetanárok, önkéntes zenészek is és közreműködött a produkció színesítésében Nótár Mary énekesnő is.