Kirekesztett közösségek terepszemléletű támogatási modellje

Program neve
Community Based Community Development Program

Megvalósítás időszaka
2010.05.01.-2011.12.31.

Program leírása

A magyar fejlesztéspolitikai rendszer rugalmatlansága, a különféle pályázatok specializáltsága, széttagoltsága és gúzsba kötően körülményes eljárásrendje jelenlegi formájában sok esetben nem alkalmas helyi igényekre épülő, azokhoz folyamatosan alkalmazkodó komplex közösségi programok hatékony támogatására, ezért szükséges alternatív támogatási formák kidolgozása.

Jelen támogatási konstrukcióban célunk egy újszerű, a megszokott pályázati rendszerektől eltérő, partnerségre épülő és a helyi fejlesztési folyamatok eredményeire, következményeire reagálni képes rugalmas támogatási rendszer kidolgozása. A konstrukció egyrészt lehetővé teszi a támogatott modellprogramok számára a közösség legégetőbb szükségleteinek megfelelő folyamatos (újra)tervezést, másrészt – a támogatás szükség szerinti átütemezése, átcsoportosítása mellett - a támogatott célcsoport érdekében lehetőséget nyújt, és egyben ösztönöz újabb pénzügyi és más, helyben elérhető erőforrások bevonására. Különösen fontos ez az évtizedek óta fennálló-, és a válság következtében kialakult kritikus problémahelyzetekben élő kirekesztett csoportok esetén.

Az egész program, illetve a helyi projektek egyik fő célja, hogy az újszerű támogatás-módszertani megközelítésből, pénzügyi struktúrából adódó lehetőségeket, hatásokat leírja, megismerhetővé, adaptálhatóvá tegye. A programnak válaszolnia kell arra a kérdésre, valós alternatíva-e ez a típusú megközelítés, illetve mire, mennyiben más típusú fejlesztésre, fejlődésre ad lehetőséget.

A fenti kérdés megválaszolásához a jelen állapot rögzítése elengedhetetlen, hiszen erről az alapról indulva lehet dokumentálni a beinduló változásokat, így lehet megállapítani, milyen folyamatok indultak el a deszegregáció, a társadalmi befogadás, a helyi identitás formálódása, illetve a részvétel területén.

A folyamatosan strukturált dokumentáció és reflexió arra is lehetőséget kell, hogy adjon, hogy mikor, melyik fázisban, hol kezd egy adott közösség saját folyamatokat, saját kezdeményezéseket beindítani.

Összefoglalva, a program és a projektek célja - a programban résztvevő helyi közösségek fejlesztésén túl - egy újszerű, alternatív fejlesztési program, megközelítés, módszer kipróbálása; az eredmények, a módszertan, folyamatok  dokumentálása, adaptálhatóvá tétele. 

 

Kedvezményezett / Közvetítő szervezet
Tutor Alapítvány
1088 Budapest, Baross u. 36.

Programvezető
Vecsei Miklós
  

Program száma

B0410

 

Támogató


 

*

 

Hírlevelek