Gyógypedagógiai foglalkozásaink

A gyógypedagógia nagyon tág tudományterület, ide tartozik a logopédia, a tanulásban akadályozottak pedagógiája, a látás- vagy hallássérültek pedagógiája és sok más terület is.

A mi gyógypedagógiai foglalkozásainkon kisiskolások vagy iskola előtt álló óvodások vesznek részt, akik hátránnyal indulnak az iskolába, iskolaéretlenek. A foglalkozások célja az írás-, olvasástanulás és a számolás előkészítése, támogatása, hiszen ezekhez olyan részképességek szükségesek, mint a feladattartás, finommotorika, ritmusérzék, tájékozódás időben, térben, hallási-, látási észlelés, figyelem és emlékezet, és még nagyon sok más részterület együttes működése.

 

Ezeket a területeket játékos formában fejlesztjük, minél változatosabb módszerekkel. Nagyon sok mozgásos vagy kézügyességet igénylő feladatot csempészünk a foglalkozásokba. Fontos, hogy a gyerekek érezzék, tanulni jó. A sikerélmény a fő motiváció. A foglalkozások kiscsoportban, 5 fővel zajlanak, a csoport teherbírásától, figyelemtartásától függően 30-45 percesek.